Категории: Театр

"Бир қызға төрт ашық" спектакли

Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театрында Татарстан жазыўшысы Туфан Миннуллин қәлемине тийисли "Бир қызға төрт ашық" спектакли сахналастырылады

Қуўыршақ театрында “Япырмай” атлы жаңа кинокомедиясы

Усы күнлери Қарақалпақ мәмлекетлик қуўыршақ театрында “Япырмай” атлы жаңа кинокомедиясы тамашагөйлер нәзерине усынылмақта

К.Чапектиң "Ана" драмасы

Ҳүрметли театр ықласбентлери! Сизлерди 27-февраль күни саат 17:00де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры К.Чапектиң "Ана" драмасына бәрше тамашагѳйлерди мирәт етеди.

"МЕН, КЕМПИР АПАМ, ИЛИКО ҲӘМ ИЛЛАРИОН" атлы спектакли

2024-жыл 25-февраль күни "МЕН, КЕМПИР АПАМ, ИЛИКО ҲӘМ ИЛЛАРИОН" атлы спектаклине бәрше тамашагѳйлеримизди мирәт етемиз.

Ш.Айтматовтың «Жамила» спектакли

2024-жыл 24-февраль күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры Ш.Айтматовтың «Жамила» спектаклине бәрше тамашагѳйлерди мирәт етеди.

Бердақ атындағы театры сахнасында Уильям Шекспирдиң «Гамлет» трагедиясы

5-июль күни саат 17-00де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры сахнасында Уильям Шекспирдиң «Гамлет» трагедиясын тамашалаӯға мирәт етемиз.